1906
Leslie
Winnipeg, MB, Canada
Harry N Broadbridge
179 Brighton Ave, Allston, Boston, MA, USA
  • LEGISLATURE BLDGS. WINNIPEG.
  • Kennedy Street, Winnipeg, MB, Canada
  • This postcard is in the archive
Created by ProSymbolsfrom the Noun Project

10/10/1906. Love Uncle Leslie

Tüm yorumlar (0)

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız, oturum açın ve yorumunuzu yazın.

Related by surname

0 Like