Tietoa PostcardTree-palvelusta

Käyttöehdot

PostcardTree-palvelun käyttöehdot

PostcardTree on Sharetribe-ohjelmistoa hyödyntävä verkkopalvelu. Alla olevat Sharetriben yleiset käyttöehdot koskevat myös PostcardTree-palvelua.

Sharetribe on verkkopalvelu, jonka avulla paikallisyhteisön jäsenet voivat välittää keskenään tavaroita, palveluksia ja kyytejä. Sharetribe-palvelua saa käyttää vain näiden käyttöehtojen mukaisesti. Palvelun ylläpitäjä voi tarvittaessa muuttaa näitä ehtoja. Voimassaolevat ehdot löytyvät Sharetriben www-sivuilta.

Oikeudet sisältöön

Käyttäjillä on itsellään oikeus tekstiin, kuviin ja muuhun sisältöön, jonka he tuottavat palveluun. He sallivat muiden käyttää sisältöä palvelun luonteen mukaisesti ja sallivat palvelun ylläpitäjän arkistoida tietoa ja tehdä siihen palvelun ja tutkimuksen kannalta tarpeellisia muutoksia, mutta eivät siirrä muita oikeuksia ellei erikseen toisin sovita. Vastuu sisällöstä on käyttäjällä, joka sen on palveluun tuottanut. Palvelun ylläpitäjä voi vapaasti poistaa palvelusta sisältöä.

Ei takuuta

Sharetribe-palvelun toimivuudesta ei anneta takuita. Käyttäjän tulee itse arvioida palvelussa tekemiensä toimien järkevyys ja turvallisuus sekä muiden käyttäjien luotettavuus. Palvelun ylläpitäjä ei missään tapauksessa ole korvausvelvollinen palvelun käyttäjille aiheutuneista vahingoista. Käyttäjä ei saa tallettaa palveluun mitään tietoa tai sisältöä olettaen sen varmasti säilyvän palvelussa.

Käyttäjän poistaminen

Palvelun ylläpitäjällä on oikeus poistaa käyttäjä Sharetribesta ja lopettaa hänen käyttöoikeutensa palveluun ilman erityistä syytä ja ilman korvausvelvollisuutta.

Sovellettava laki

Ellei jostain pakottavasta laista muuta johdu, palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.