Tietoa PostcardTree-palvelusta

Tietosuojakäytäntö

Rekisterinpitäjä

PostcardTree verkkopalvelu: Sharetribe Oy
www.sharetribe.com
[email protected]

Rekisterin nimi

PostcardTree-palvelun käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tietoja kerätään, jotta palvelun käyttö ja yhteydenpito käyttäjien kanssa on mahdollista. Yhteydenpitoa voi tapahtua sekä palvelun ylläpitäjien ja käyttäjän välillä että suoraan käyttäjien välillä. Osa käyttäjän tiedoista on näkyvissä myös hänen profiilisivullaan palvelussa, mutta nimeä lukuunottamatta näiden tietojen antaminen palvelulle on vapaaehtoista.

Henkilötietojen käsittelyä ei ole ulkoistettu, mutta niiden tallentaminen tapahtuu ulkopuoliselta yritykseltä vuokratuille palvelimille.

Rekisterin tietosisälto

Rekisteriin voidaan tallentaa:

  • Yksilöintitiedot: Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, katuosoite
  • Kirjautumistiedot: käyttäjätunnus, salasana (tallennetaan salattuna)
  • Käyttäjän itse kirjoittama kuvaus itsestään
  • Käyttäjän palveluun jättämät pyynnöt ja tarjoukset
  • Käyttäjän saamat ja antamat palautteet sekä ansiomerkit
  • Tilastotietoa palvelun käytöstä, esimerkiksi kirjautumisten lukumäärä

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot ovat käyttäjän itsensä ilmoittamia, joko rekisteröitymisen yhteydessä tai palvelua myöhemmin käyttäessä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa tutkimuskäyttöön palvelun käyttöehdoissa kuvatulla tavalla. Käyttäjä antaa hyväksynnän tälle luovutukselle hyväksymällä Käyttöehdot aloittaessaan palvelun käytön. Tutkijoilla ei ole kuitenkaan lupaa julkaista tutkimustuloksissaan yksilöiviä henkilötietoja, joista yksittäiset käyttäjät olisi mahdollista tunnistaa.

Kullekin PostcardTree-yhteisön perustaneelle asiakkaalle voidaan luovuttaa tietoja tähän yhteisöön rekisteröityneistä käyttäjistä. Tietoja voidaan antaa myös tämän asiakkaan valitsemille yhteisöylläpitäjille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tiedot voidaan tallentaa palvelimelle, joka voi sijaita EU:n ja ETA:n ulko- tai sisäpuolella.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot tallennetaan tietokoneille. Ohjelmallinen pääsy niihin on rajattu salasanoilla ja fyysinen pääsy laitetilaan on rajattu palvelimet tarjoavan yrityksen toimesta.